thumbnail

6. Sporządzanie i ekspedycja zup oraz sosów

Podręcznik będzie Ci pomocny w zdobyciu niezbędnych umiejętności
związanych ze sporządzaniem i ekspedycją zup i sosów.


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

Projekt i opracowanie: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.