thumbnail

5. Sporządzanie i ekspedycja potraw z mąki oraz kasz

Podręcznik będzie Ci pomocny w zdobyciu niezbędnych umiejętności
związanych ze sporządzaniem i ekspedycją potraw z mąki oraz kasz.


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

Projekt i opracowanie: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.