thumbnail

15. Prowadzenie działalności gospodarczej

Podręcznik będzie Ci pomocny w zdobyciu niezbędnych umiejętności
związanych z załoŜeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

Projekt i opracowanie: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.