thumbnail

11. Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących

Podręcznik będzie Ci pomocny w zdobyciu niezbędnych umiejętności
sporządzania i podawania napojów zimnych i gorących.


Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

Projekt i opracowanie: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.